Czy żołnierze ? i czy „wyklęci” ?

2.

MOJE PRZEMYŚLENIA NA AKTUALNE TEMATY SPOŁECZNO POLITYCZNE

Mirosław Galczak (A315) Szczecin

MirekCzy żołnierze ? i czy „wyklęci” ?

 

Panie Prezydencie !

Jest Pan historykiem i politykiem.
Został pan  wybrany przez Naród na stanowisko Prezydenta, tym samym został Pan  I Obywatelem III Rzeczypospolitej Polskiej reprezentantem Narodu.
Jako jeden z obywateli pragnę zwrócić Panu uwagę na, wydaje mi się przejęzyczenia w wystąpieniu w dniu 01 marca br a poświęconego żołnierzom wyklętym.
Mam prawo zgłosić swoje wątpliwości, ponieważ ten okres nie tylko znam z dokumentów, ale przeżyłem go osobiście. Jestem starszy od Pana 19 lat a od Pana Premiera 24 lata i byłem świadkiem tych wydarzeń.
Powiedział Pan, że „Dramat żołnierza polegał na tym, że państwa nie było”
Należy sobie zadać dwa zasadnicze pytania:
1.Czy w przypadku czasowej okupacji terytorium państwa ,rewolucyjnej zmiany rządu lub ustroju, istotnych zmian granic, nadal jest to samo państwo ?
Oczywiście, że jest, jeżeli jego władze odzyskały możliwość suwerennego działania.
2.Co oznacza określenie suwerenność państwa ?
Jeżeli stara się dostosować swoje zobowiązania do nowych założeń polityki.
Nowe państwo nie jest związane żadnymi dawniejszymi umowami międzynarodowymi, więc nie przejmuje praw i obowiązków dawnego suwerena .
Tak to określa Konwencja Wiedeńska z późniejszymi zmianami.

Nie mamy chyba żadnych wątpliwości co do tego jak postała Polska Ludowa a następnie  Polska Rzeczypospolita Ludowa.
Znane nam jest z politologii określenie pentarchia:
Jest to układ sił w polityce w której dominująca rolę spełnia pięć mocarstw. Jednym ze znanych nam z historii pięciu układów  był trzeci z kolej był układ kairsko – jałtańsko – poczdamski, zawarty między USA, ZERR, Wielką Brytania, Chinami i Francją.
Zadaniem jakie postawiły przed sobą te państwa, było:
-doprowadzenie do klęski państw Osi
-zbudowanie nowego ładu politycznego na świecie.
Proszę zwrócić uwagę, że wśród pięciu mocarstw znalazła się Francja a nie Polska, która była najstarszym, jednym z większych i najwierniejszym koalicjantem w tej wojnie.
Kontynuacja tego było powstanie Wielkiej Trójki w składzie: Roosevelt, Churchill i Stalin, która na trzech konferencjach w Teheranie, Jałcie i Poczdamie, narzuciły przyszły porządek świata po pokonaniu państw Osi.
Na mocy tych postanowień Świat został podzielony na trzy strefy wpływów między trzy mocarstwa USA, ZSRR i Chiny.
Natomiast  tereny III Rzeszy podzielono na strefy okupacyjne USA, Wielkiej Brytanii, oraz Francji.

Jak Panu wiadomo teoretycznie (zgodnie z dokumentami ) Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego powstał w Moskwie w dniach 18 -20.07.1944.
Praktycznie powstał on wcześniej zaraz po wyjściu armii Andersa.
22 lipca 1944 roku  radio Moskwa nadało komunikat o powstaniu w Chełmie PKWN – u i o Jego Manifeście.
Następnym krokiem było powołanie 31 grudnia 1944 Rządu Tymczasowego Rzeczypospolitej Polskiej  przy którym zaczęły powstawać zalążki przyszłych ambasad innych krajów.
Ostatnim etapem uprawomocnienia się władz było powołanie 28 czerwca 1945 roku Rządu Jedności Narodowej.
Bardzo przepraszam za przypomnienie udokumentowanych faktów, ale udowadniają one jak przewidująca była Wielka Trojka w udokumentowaniu prawnym swych decyzji.

Między innymi powiedział Pan również, że:
Żołnierze wyklęci  – bohaterowie antykomunistycznego podziemia , którzy po roku 1945 przeciwstawili się sowietyzacji Polski.
Wojna polsko –polska tocząca się w latach 1944 – 1963 toczona z prawowitą Władza Kraju w imię niepodległości, jako antykomunistyczna, stawiająca opór sowietyzacji i podporządkowaniu Go ZSRR, była :
-Jedna z największych w historii Polski tuż po powstaniu warszawskim tragedią nie polityków i dowódców a narodu polskiego.
-Wywołane one zostały przez część podporządkowanych Rządowi londyńskiemu politykierów i dowódców wojskowych, sterowanych i wspomaganych przez  wywiady zachodnie.
Wątpliwości moje budzą niektóre dziś używane obecnie sformułowania:
-Określanie systemu PRL – owskiego komunistycznym. Zgodnie ze znanymi mi definicjami system ten nie został wprowadzony w żadnym kraju świat. Nawet w ZSRR.
Również zgodnie ze znanymi mi definicjami, trudno mi sprecyzować jak można określić kim właściwie byli, skołowani przez  politykierów i dowódców: „Żołnierze wyklęci”.
„Żołnierz to osoba pełniąca służbę w siłach zbrojnych danego kraju i zobowiązana do obrony jej granic.

Czy nie uważa Pan jako historyk i polityk, że najwyższy czas by historycy i politolodzy z prawdziwego zdarzenia, w oparciu o materiały źródłowe, zarówno
Krajowe jak i zagraniczne, obiektywnie, opracowali historię tych wydarzeń.
by zakończyć stosowanie hate speech, które doprowadza do podziału społeczeństwa a jednocześnie zaciemnia i fałszuje historię Polski.

Zapraszam  do czytania i do dyskusji a może uzupełniania  mych  opinii na naszym forum!>>>>

Dodaj komentarz