Moje przemyślenia o rocznicy 17 września 1939r

7.

Moje przemyślenia o rocznicy 17 września 1939r.

Mirosław Galczak (A315) Szczecin

Mirek

 

„Zagrażając nielicznym, przerażasz wielu”

(Seneka Młodszy)

 

 

 

    Jestem przekonany, że związku z  73 rocznicą wkroczeniem w dniu
17 września 1939 roku wojsk radzieckich na tereny ówczesnej Polski
rozpocznie się u nas w kraju  IPN-owsko  prawicowe przekłamywanie
tego wydarzenia.

Przekłamywania o których Herbert Marshall McLuhan mówił, że:

„Obalamy historie nie dlatego, że się jej wypieramy , ale dlatego, że staje
się ona teraźniejszością”..

Przecież szczególnie historycy jak i przywódcy państwowi powinni wszelkie
przeszłe wydarzenia oceniać biorąc pod uwagę ówczesne okoliczności społeczne,
polityczne,  ekonomiczne, militarne, włącznie z charakterystyką psychologiczną
twórców tych wydarzeń..

Pozwólcie , że na zakończenie tego wstępu zacytuje sentencje,
która realizują nasi polscy pseudo historycy i politykierzy:

„Z historii narodów możemy się nauczyć,
że narody niczego nie nauczyły się z historii”.

(Georg Wilhelm Friedrich Hegel)

Jak pamiętacie II wojna światowa, na terenie Europejskim trwała
od 01.09.1939 do 08.05.1945 roku, natomiast na terenie świata
do 02.09.1945 roku.

Uczestniczyło w niej 1,7 mld ludzi w tym  110 mln żołnierzy.
Zginęło około 70 mln.

Praktycznie dla Związku Radzieckiego wojna rozpoczęła się 22 czerwca
1941 roku
od ataku wojsk hitlerowskich , dla USA od 07 grudnia 1941
od ataku wojsk japońskich na bazę amerykańską.

Z przestrzeni czasu, oraz wydarzeń politycznych jak również militarnych wynikało,
że II wojna była nieunikniona.

Zwróćcie uprzejmie uwagę na szybko narastający w tym czasie nacjonalizm
i imperializm szczególnie w: Niemczech, Włochach, Japonii, Hiszpanii a nawet
Wielkiej Brytanii. Wiecie co te państwa łączyło: kolonializm

Teraz już Wiecie dlaczego Wielka Brytania największe mocarstwo kolonialne,
dążyło kosztem innych państw do podpisania w październiku 1938 roku słynny
układ monachijski.

Wtedy to właśnie minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii wygłosił
słynne stwierdzenie o wygraniu przez Wielka Brytanię pokoju światowego.

       Nie należy zapominać o tym, że Polska miała podpisany z Francja
i Wielką Brytania  pakt o wzajemnej pomocy z którego jasno wynikało,
że w ciągu 14 dni od zaatakowaniu Polski wojska francuskie i brytyjskie
rozpoczną militarne działania przeciwko agresorowi.

W jaki sposób ci nasi dwaj  sojusznicy wywiązali się ze swych zobowiązań:

1.-3 września 1030 roku wypowiedzieli Niemcom  wojnę.

2.-12 września 1039 roku  Rada Najwyższa Sprzymierzonych czyli
       Wielkiej Brytanii i Francji postanowiły nie udzielać Polsce pomocy militarnej.

3. -17 września 1939 roku  na zapytanie rządu rumuńskiego, rząd francuski
       nie sprzeciwił się internowaniu rządu polskiego.

       Na zakończenie musze Państwu przypomnieć,  że  jakby nie oceniać Stalina
to trzeba mu przyznać, że potrafił być przewidywalny i nie działał pochopnie:
przewidział lub wiedział, że Niemcy hitlerowskie dążą do agresywnego
rozszerzenia swej powierzchni ja również rozszerzenia swej władzy.
Stalin usiłował zapewnić sobie udział w pokonaniu III Rzeszy.

Proszę  zwrócić uwagę, że słynny pakt Ribbentrop – Mołotow
został podpisany dopiero 23 sierpnia 1939 roku

A więc na tydzień przed napadem hitlerowców,zgodnie z porozumieniem ,
atak wojsk hitlerowskich i radzieckich miał nastąpić jednocześnie.

Dlaczego więc Stalin wstrzymał atak wojsk radzieckich do 17 września ?.

Czekał na reakcję Wielkiej Brytanii i Francji. Reakcji, której nie było ani
w stosunku do Narodu polskiego, ani do walczącej armii polskiej,
ani internowanych za zgoda Francji władz RP

 

 

Dodaj komentarz